Rekuperator jest urządzeniem stosowanym w systemach wentylacyjnych, pozwala na wymianę powietrza w budynku i odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego (zanieczyszczonego). Dzięki temu urządzeniu można oddychać świeżym powietrzem bez otwierania okien i niepotrzebnych strat energii.

Wentylacja mechaniczna jest to najlepsze rozwiązanie do nowo powstałych budynków mieszkalnych lub usługowych, gdzie kluczowym elementem jest ciągła wymiana powietrza. Pamiętajmy że, podstawowym i najważniejszymi zaletami z zastosowania wentylacji mechanicznej jest znakomity komfort mieszkania, który osiągamy dzięki kontrolowanej wymianie powietrza oraz oszczędności energii.

Rekuperatory WANAS wyposażone są w energooszczędne wentylatory najnowszej generacji, prądu stałego EC. W centralach zainstalowano aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła o większych rozmiarach niż standardowo stosowane są w rekuperatorach. Pozwala to na uzyskanie większej sprawności w całym okresie pracy centrali wentylacyjnej.

Rosnące koszty energii spowodowały zastosowanie nowych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie co powoduje że, budynki są coraz bardziej szczelne. W takich budynkach system wentylacji pasywnej zwaną również grawitacyjną nie sprawdza się, ponieważ nie zapewnia przepływu odpowiedniej ilości powietrza. Aby powietrze mogło być wywiewane przez tradycyjną wentylacje to musi być dostarczone w tej samej ilości w innym miejscu. Dawniej było dostarczane przez np. nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie okna, drzwi, są szczelne i posiadają wysokie parametry izolacyjne. Najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu mieszkania jest zastosowanie wentylacji mechanicznej– rekuperatora.

System rekuperacji w budynku zapewnia:

 

  • dostarczenie w sposób ciągły i kontrolowany wymaganej ilości świeżego powietrza,
  • wstępne oczyszczenie powietrza z kurzu, alergenów,
  • zabezpieczenie przed smogiem, usuwanie pyłów PM 2,5 PM 10,
  • usuwanie wilgoci z budynku – eliminowane jest ryzyko powstania grzybów,
  • odzysk ciepła – oszczędności na ogrzewaniu  do 30%,
  • eliminacja hałasu ulicznego i przeciągów,
  • dużo wyższy komfort mieszkania niż przy tradycyjnych rozwiązaniach,