Firma TgBereda wykonujemy przyłącza gazowe w domach jednorodzinnych oraz instalacje gazowe z wszystkimi formalnościami takimi jak kierownik budowy, geodeta, kominiarz i protokół szczelności. Poniżej szczegółowo opis całego projektu instalacji Gazowej w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym z niezbędną dokumentacją oraz pozwoleniami.

Instalacja gazowa wciąż jest jednym z ważniejszych systemów w mieszkaniu – dzięki niej można komfortowo gotować i ogrzewać dom. Jednak wykonanie przyłącza gazowego wymaga dopełnienia licznych formalności. Co trzeba zrobić i jaki jest koszt instalacji gazowej w domu?

Przyłącze gazowe – niezbędne formalności krok po kroku
Nasze rozważania należy zacząć od tego, że nie do każdej nieruchomości można doprowadzić przyłącze – wszystko zależy od dostępności sieci gazowej. Jeśli taki krok jest niemożliwy, najczęściej decydujemy się na zastąpienie gazu prądem, co jednak okazuje się być o wiele mniej opłacalnym rozwiązaniem.
Zakładając jednak, że doprowadzenie przyłącza gazowego do skrzynki domu jest możliwe, będziemy musieli wykonać szereg czynności, aby zrealizować ten plan. Poznajmy formalności dotyczące przyłącza gazowego:

Krok 1. Wykonania projektu instalacji gazowej może podjąć się jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Cały system musi być całkowicie bezpieczny i uwzględniać zapotrzebowanie domu jednorodzinnego na gaz. Konieczne jest wykonanie odpowiednich wyliczeń, dopasowanie ich do warunków technicznych budynku oraz stworzenie planu dokładnie wytyczającego przebieg przewodów gazowych, odbiorników gazu oraz pionów (w przypadku budynków kondygnacyjnych).

Krok 2. Uzyskanie pozwolenia na instalację gazu. O takie pozwolenie najczęściej występuje się na etapie budowania domu, ale w praktyce właściciele nieruchomości często ubiegają się o nie nawet w przypadku wieloletnich budynków. Jednym z warunków uzyskania zgody jest przedstawienie projektu instalacji gazowej z kroku pierwszego.

Krok 3. Wykonanie instalacji gazowej. Po raz kolejny musimy zgłosić się do osoby lub firmy mającej uprawnienia do zajmowania się pracami związanymi z instalacjami gazowymi w domach jednorodzinnych, które posiadają wiedzę o głębokości ułożenia rur gazowych i sposobach na zachowanie ich idealnej szczelności. Wszelkie informacje na temat naszego systemu gazowego będą zawarte w dzienniku budowy.

Krok 4. Sprawdzenie szczelności. Za tę czynność odpowiedzialny będzie kierownik budowy, który musi przeprowadzić próbę szczelności instalacji w naszej obecności, a następnie zdać nam protokół z przebiegu całej czynności.

Krok 5. Podpisanie umowy z dostawcą gazu. Po dopełnieniu formalności na naszej posesji zostanie zamontowany licznik gazu.

Krok 6. Uruchomienie dostawy gazu. Aby dostawca mógł rozpocząć świadczenie usługi, konieczne jest przedstawienie mu wszystkich dokumentów towarzyszących nam przez cały proces zakładania instalacji gazowej. Wymagany może być także protokół odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i kominiarskich – warto go przygotować.

Gdy wszystkie formalności związane z wykonaniem instalacji gazowej zostaną dopełnione, a przyłącze gazu doprowadzone do skrzynki domu, naszą uwagę mogą zwrócić przewody całego systemu, które zwyczajnie szpecą wystrój mieszkania. Pojawia się wtedy pytanie – czy wewnętrzne rury gazowe można obudować? Na to pytanie odpowiedzi należy poszukać w przepisach prawnych – znajdziemy je w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 roku, rozdział 7: Instalacja gazowa na paliwa gazowe, paragraf 165, artykuł 2:

Wszystkie w/w opisane czynności wykonacie Państwo w naszej firmie www.tgbereda.pl z racji 24 letniego doświadczenia gwarantujemy najwyższy poziom usługi.