Pompa ciepła Vaillant flexoTHERM i flexoCOMPACT exclusive

Największe ilości energii zgromadzone są w gruncie, powietrzu i wodzie gruntowej. Dzięki inteligentnej technice pomp ciepła marki Vaillant można korzystać z energii odnawialnej w sposób szczególnie efektywny i cieszyć się jednocześnie najwyższym komfortem, jaki daje ciepło i ciepła woda użytkowa. Tylko jedna czwarta potrzebnej energii cieplnej musi zostać doprowadzona w formie energii elektrycznej. 75% energii dostarcza środowisko naturalne – bezpłatnie! Nasze urządzenia nagrodzone zostały prestiżowym Znakiem Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q nadawanym przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie trwałym, niezawodnym i energooszczędnym produktom o najwyższym standardzie obsługi użytkowników.

Zasada działania gruntowej pompy ciepła

Gruntowe źródło ciepła to energia cieplna kumulowana w ziemi ogrzewanej przez słońce. Ta energia cieplna, przy użyciu gruntowych pomp ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewania budynków lub przygotowania wody użytkowej.

Odzyskiwanie ciepła (rekuperacja ciepła)

 

Ciepło jest pobierane z gruntu lub wody przy pomocy wymiennika gruntowego (przewodu cieplnego) odpowiednio zagłębionego pod powierzchnią ziemi lub w przygotowanych odwiertach w gruncie lub skale macierzystej. Rozwiązanie opierające się na pionowym odwiercie znane jako głębinowa pompa ciepła jest najczęściej stosowaną metodą gromadzenia ciepła. Jest odpowiednie nawet dla małych działek i uważane za bardziej wydajne rozwiązanie niż wymiennik poziomy.

Niezamarzająca, bezpieczna dla środowiska ciekła mieszanka krąży w rurach ogrzewana przez ciepło zgromadzone w otaczającym gruncie. Energia cieplna jest pobierana przez ciekłą mieszankę krążącą w obiegu gruntowym. Następnie w parowniku ciepło pobrane z ziemi zostaje odebrane przez czynnik chłodniczy. Ciekła mieszanka zostaje schłodzona o około 3 °C.

Następnie temperatura i ciśnienie czynnika chłodniczego zostają podniesione przez sprężarkę. W skraplaczu, ciepło jest przekazywane z czynnika chłodniczego do wody płynącej w obiegu ogrzewania (podłogowego lub grzejnikowego) oraz do podgrzewacza w celu przygotowania wody użytkowej.