Instalacja wodno-kanalizacyjna to układ przewodów służący do zaopatrywania budynków w ciepłą i zimną wodę. Instalacja wodna to układ przewodów podłączony ze studni lub wodociągu do domu. W domu taką instalację rozprowadza się do każdego punktu poboru wody.

Dzielimy ją na:

 • instalację wodociągową wewnętrzną – rury, które doprowadzają wodę wewnątrz budynku
 • instalację wodociągową zewnętrzną – rury doprowadzające wodę z zewnątrz do budynku
 • sieci wodociągowe

Instalacja wodna – wodę pobieraną z wodociągu prowadzi pod ciśnieniem do instalacji wewnętrznej. Wanna, umywalka i toaleta muszą mieć doprowadzoną wodę. Każde z tych urządzeń ma baterię, dzięki której pobierana jest woda z instalacji. Woda może być także pobierana ze studni jednak warto pamiętać o tym, aby oddać próbkę wody do badania, które wykaże czy jest ona zdatna do picia.

Centralne ogrzewanie – co to jest?

Ogrzewanie centralne polega na jednoczesnym ogrzewaniu wielu pomieszczeń z jednego źródła ciepła zainstalowanego w jednym z tych pomieszczeń lub w specjalnym pomieszczeniu gospodarczym, zwanym często kotłownią.

Uogólniając sprawę centralne ogrzewanie składa się z trzech części:

 1. źródła ciepła – jest to najczęściej kocioł z urządzeniami pomocniczymi, w którym w procesie spalania wytwarza się określoną ilość energii cieplnej,
 2. systemu dystrybucji ciepła – wytworzona energia cieplna zostaje rozprowadzona do pomieszczeń, które mają zostać ogrzane, dzięki systemowi rur z cieczą lub kanałów powietrznych,
 3. elementy przekazujące ciepło do pomieszczeń np. grzejniki, anemostaty lub kratki grzewcze.

Rodzaje centralnego ogrzewania

Chcąc omówić zasadę działania i elementy składowe centralnego ogrzewania należy odnieść się do konkretnego rodzaju instalacji, a tych obecnie jest dość dużo i dzięki rozwojowi techniki systemy te są coraz bardziej wydajne i coraz mniej absorbujące użytkownika w jego obsłudze.

Podział instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać wg następujących kryteriów:

 1. Ze względu na rodzaj czynnika grzewczego:
  • wodne (grawitacyjne i pompowe, z rozdziałem górnym i dolnym, z naczyniem wzbiorczym typu otwartego lub przeponowym),
  • parowe pary niskoprężnej (z rozdziałem dolnym i górnym),
  • powietrzne (grawitacyjne i z wymuszoną dystrybucją powietrza),
  • elektryczne (konwektory, panele na podczerwień, przewody i maty grzejne),
 2. ze względu na rodzaj źródła ciepła:
  • kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek, pelet),
  • kocioł na paliwo ciekłe – olej,
  • kocioł gazowy (gaz ziemny, LPG),
  • pompa ciepła (powietrzna, wodna i gruntowa),
 3. ze względu na rodzaj elementu przekazującego ciepło do pomieszczeń:
  • z grzejnikami,
  • ogrzewanie podłogowe i ścienne,